Камбагали сахт аст махмадали умаров

Камбагали сахт аст махмадали умаров

Так,рибан аз соли 1993 94 инчониб Ман сурудх,ои шуморо гуш мекунам хело ба Ман писанд буд ва то х,ол писанд х,аст орзуи дидори шуморо доштам аз хурдсоли вале насиб набудааст ва гуфтаниам Ки агар насиб бошад аз Пеш як бор бо шумо аз наздик х,амсух,бат шавам ва умед х,аст як руз не як руз во мехурем х,амчун бародар ва х,амчун мухлиси ашади бо шумо сух,бат кунем. Бовари дорам шумо ин комент — ро мехонед ва дар едатон гиред Ки аз нох,яи Х,исори шодмон мухлиси сахт доред ва орзуи дидори шуморо дорад .хулоса гуфтани бисер аст
Но гуфта намонад Ки дар як марака дар сари дастархони як бародар Шери Модар Ки аз устод Зафар Нозим аст хондаед бисер мумтоз
Бисер дар як сатх,и них,оят таасирбахш ин к,адар сахт таасирбахш Ки Ман х,атто мисли куадак гиря кардаам.мехох,ам Ки агар илоч, бошад як Бори дигар ин суруди дар васфи Модар Ки шодравон устод Зафар Нозим хондааст шумо як Бори дигар пурра ин сурудро Хонда запись карда дар Ютуб гузоред то мо мухлисон дар гариби истифода карда тавонем .
Худованд шуморо тансих,ати дар сох,аи санат боз бурдбор х,ои нав ва хубро насибатон кунад бародар и Азиз акаи Мух,аммадали .
Аз Номи як чанд нафар мухлисонатон.
Амин
Аем.
Дустмурод
К,иемиддин
Ч,амолиддин
Сайидмух,иддин
Низомиддин
Мероч,иддин
Ва дигарон.Источник: azclip.net


Добавить комментарий